ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΡΜΙΟΝΗΣ: ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Μουσείο Παιχνιδιών Ερμιόνης θα είναι ανοικτό για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,

από Τρίτη έως και Κυριακή 7.00 - 9.30 μ.μ.

The Toy Museum opens for July and August from Tuesday to Sunday 7.00 - 9.30 p.m.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6980372107