ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για την περιγραφή των μεταπτυχιακών προγράμματων Shipping του ALBA Graduate Business School πατήστε εδώ.